Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

     Четрдесет шести број Пиротског зборника објављен је крајем 2021. године. Садржи девет радова. Милена Чавић са београдског Института за радиологију и онкологију и њени коаутори дали су поређење тока пандемије Ковида 19 у Пиротском округу са њеним током на нивоу Републике Србије и света уопште. Једна друга, сродна болест, тзв. шпанска грозница из 1918. била је тема рада Јелице Илић. У раду писаном на енглеском језику, Оливера Паповић са Природно-математичког факултета у Косовској Митровици и њени коаутори обрађују неке аспекте етнофармаколошке употребе биљака у Пиротском округу. Давор Лазаревић и Предраг Видановић написали су радове који су проистекли из њиховог истраживања у Централном државном архиву у Софији, а односе се на покрет отпора у пиротском крају током Другог светског рата. Лазаревић пише о судском процесуирању групе партизанских сарадника 1944, а Видановић о тзв. Џаџиној групи. Арсеније Тодоровић је истраживао чланке у некадашњем пољопривредном часопису „Тежак“ који се односе на пиротски крај. Сеад Ибрић из Београда бавио се остацима турских надгробних споменика који се чувају у пиротском Музеју, превевши турске натписе на њима, писане арапским писмом, на српски језик. Марија Марковић са нишког Природно-математичког факултета, са својим коауторским тимом, написала је рад о мезофилним брдским буковим шумама. Горан Николић пише из социолошко-антрополошког угла о мењању и напуштању пиротског говора у новије време.

     Као и претходни из 2020. године, тако и овај најновији број Пиротског зборника припремљен је током пандемије Ковида 19 када су потенцијални аутори имали отежане услове са спровођење својих истраживања који су ишли дотле да су нека истраживања и одлагана. И поред тога, појачаним напорима аутора, уредништва и самог издавача – Народне библиотеке Пирот, и 46. број Пиротског зборника објављен је у свом уобичајеном термину.

Електронску верзију Зборника можете преузети на следећој страни.

Print Friendly, PDF & Email
Share