Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 40 (2015.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 40 (2015.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 40 (2015.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Ратко Ристић
Борис Радић
Вукашин Милчановић
Иван Малушевић
Синиша Половинa

ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈЕ КАО ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА
СКИЈАЛИШТА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
EROSION PROTECTION AS A PRECONDITION OF SKI
RESOURTS DEVELOPMENT ON THE OLD MOUNTAIN

Горан Николић
ПИРОТСКИ СПОРТ ИЗМЕЂУ РАЗОНОДЕ,
ПОЛИТИКЕ И НОВЦА

SPORT IN PIROT BETWEEN ENTERTAINMENT,
POLITICS AND MONEY

Милена Чавић
Ана Кривокућа
Радмила Јанковић
Синиша Радуловић
ПЕРСОНАЛИЗОВАНА ТЕРАПИЈА МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

PERSONALIZED THERAPY OF MALIGNANT DISEASES

Драгољуб Златковић
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ ПИРОТСКОГ КРАЈА
И СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ

TRADITIONAL CHILDREN GAMES IN PIROT
AND THE SURROUNDING AREAS

Татјана Катић
Срђан Катић
ГОЈИН ДОЛ, НАСЕЉЕ И СТАНОВНИШТВО У 16. ВЕКУ

GOJIN DOL, VILLAGE AND ITS INHABITANTS
IN THE 16th CENTURY

Јелена Вељковић Мекић
ТУМАЧЕЊЕ ПРИПОВЕДНЕ ПРОЗЕ МИЛОРАДА ЋИРИЋА

INTERPRETATATION OF NARRATIVE PROSE OF
MILORAD CIRIC

Бојана Николић
СТВАРАЛАШТВО ЈОВАНА ГРГУРОВИЋА

CREATIVE WORK OF JOVAN GRGUROVIC

Давор Лазаревић
ТРАГОВИ ЧЕШКОГ МУЗИЧКОГ ЗНАЛЦА
НА ПИРОТСКОЈ КАЛДРМИ

TRAILS OF CZECH MUSIC EXPERT ON
PIROT COBBLESTONE

Весна Ристић Вакањац
Зоран Никић
Борис Вакањац
Дарко Рашић
АНАЛИЗА РЕЖИМА И БИЛАНС ВОДА
ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ

ANALYSIS OF THE REGIME AND
WATER BALANCE DOJKINACKA RIVER

Михајло Мандић
КАРСТНА ВРЕЛА ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ

KARST SPRINGS OF PIROT AREA

Саша Милановић
Љиљана Васић
ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
КАРСТНИХ ВРЕЛА – ЈЕЛОВИЧКО ВРЕЛО
HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION OF
KARSTIC SPRINGS – JELOVICKO SPRING

Јован Васић
О РЕЧНИКУ ПИРОТСКОГ ГОВОРА
ДРАГОЉУБА ЗЛАТКОВИЋА
ABOUT THE DICTIONARY OF PIROT DIALECT
CREATED BY DRAGOLJUB ZLATKOVIC

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share