Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 41 (2016.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 41 (2016.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 41 (2016.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Арсеније Тодоровић
Бојана Калењук

СТАНДАРДИЗОВАНА РЕЦЕПТУРА И ПАРАМЕТРИ
КВАЛИТЕТА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПИРОТСКОГ ХЛЕБА

STANDARDIZED RECIPE AND QUALITY PARAMETERS
FOR PIROT TRADITIONAL BREAD

Јелена Вељковић Мекић
СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ПРИПОВЕДНИХ СВЕТОВА
ДРАГОЉУБА ЈАНКОВИЋА

SEMANTIC ANALYSIS OF THE NARRATIVE WORLDS OF
DRAGOLJUB JANKOVIĆ

Тијана Зебић
ЧЕТИРИ ИКОНЕ ПАЗАРСКЕ ЦРКВЕ У ПИРОТУ – ПРИЛОГ
ПОЗНАВАЊУ ДУХОВНОГ ЖИВОТА У XVIII ВЕКУ

FOUR ICONS OF THE PAZAR CHURCH IN PIROT –
CONTRIBUTION TO THE SPIRITUAL LIFE
OF THE XVIII CENTURY

Марија Марковић
Љубинко Ракоњац
Александар Лучић

ХРАСТОВЕ ШУМЕ И ШИБЉАК ГРАБИЋА ДРУГЕ ГОДИНЕ
ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ

ОAK FORESTS AND SCRUBS OF HORNBEAM THE SECOND
YEAR AFTER FIRE ON VIDLIČ MOUNTAIN

Бранко Миладиновић
Светлана Симић
Драгољуб Гргуровић

УГАЉ У ПИРОТСКОМ КРАЈУ И ЊЕГОВ УТИЦАЈ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

COAL IN REGION OF PIROT
AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENT

Јелена Ћалић
Михајло Мандић
Војкан Гајовић
Предраг Стошић

СПЕЛЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА БЕЛАВИ,
ШЉИВОВИЧКОМ ВРХУ И МАЛОМ СТОЛУ

SPELEOLOGICAL EXPLORATIONS ON THE MOUNTAINS
OF BELAVA, ŠLJIVOVIČKI VRH AND MALI STOL

Весна Ристић Вакањац
Вељко Мариновић
Марина Чокорило Илић
Борис Вакањац
Слободан Прохаска
КЛИМАТСКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
СЛИВА ТОПЛОДОЛСКЕ РЕКЕ

CLIMATE AND HYDROGRAPHIC CHARACTERISTICS
OF THE TOPLODOLSKA RIVER BASIN

Давор Лазаревић
ИЗГЛАДЊИВАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ –
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ПИРОТУ 1996. ГОДИНЕ

STARVING THE DEMOCRACY –
LOCAL ELECTIONS IN PIROT, 1996.

Горан Николић
РАДНЕ АКЦИЈЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ
ЈУГОСЛАВИЈИ И МОГУЋНОСТ ЊИХОВОГ
ПОНОВНОГ ОРГАНИЗОВАЊА

VOLUNTARY YOUTH WORK IN THE SOCIALIST
YUGOSLAVIA AND POSSIBILITY OF ITS REVIVAL

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share