Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 44 (2019.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 44 (2019.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 44 (2019.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Дејан Крстић
ПРЕДСТАВЕ СТАНОВНИШТВА ПИРОТСКОГ КРАЈА У ВЕЗИ СА ТЕРМИНОМ ТОРЛАЦИ
IDEAS OF THE PIROT REGION POPULATION THAT CONCERN THE TERM THE TORLAKS

Марија Марковић
Милић Матовић
Љубинко Ракоњац

ПРЕГЛЕД АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА ВИДЛИЧА ПРЕМА ФИТОЦЕНОЛОШКОЈ ПРИПАДНОСТИ

REVIEW OF AROMATIC PLANTS OF THE VIDLIČ MOUNTAIN BY PHYTOCENOLOGICAL AFFILIATION

Горан Николић
О МАСАКРУ У БАРУ 1945. 
ABOUT THE MASSACRE IN BAR, 1945.

Бранко Миладиновић
Соња Ђокановић

ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ БАБУШНИЧКЕ (ЛУЖНИЧКЕ) КОТЛИНЕ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

SPECIFIC HYDROGEOLOGICAL FEATURES OF THE BABUŠNICA (LUŽNICA) BASIN IN EASTERN SERBIA

Предраг М. Видановић
БИТКА КОД РАЧЕ ЂУМРУКА
(од 3. септембра до 14. октобра 1914. године)

BATTLE AT RAČA ĐUMRUK
(from 3rd September to 14th October, 1914)

Мања Зец
Милица Зековић
Гордана Јеремић Зец
Ивана Шарац
Марија Глибетић
Мирјана Гуриновић

НУТРИТИВНИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС СЛУЧАЈНОГ УЗОРКА ИСПИТАНИКА
КОЈИ ЖИВЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ: У СМЕРУ СТРАТЕГИЈА ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ ИСХРАНЕ

NUTRITIONAL STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS IN A RANDOM SAMPLE OF SUBJECTS
RESIDING IN SOUTH-EASTERN SERBIA: TOWARDS PERSONALIZED NUTRITION PRACTICE

Давор Лазаревић
ДР ЈОВАН В. ЋИРИЋ – СКИЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ПОРТРЕТ
JOVAN V. ĆIRIĆ, MD – A SKETCH FOR PROFESSIONAL AND POLITICAL PORTRAIT

Љубинко Ракоњац
Марија Марковић
СУВИ ПАШЊАЦИ И КАМЕЊАРИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ 
DRY PASTURES AND KARST THE THIRD YEAR AFTER WILDFIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share