Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 47 (2022.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 47 (2022.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 47 (2022.) – full text

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

Жарко Б. Вељковић
Љубиша Васиљевић
Топоними Беракела и Крупац
Toponyms Berakela and Krupac

Мирослав Шљивић
Политичка сарадња Драгољуба Јовановића и Влатка Мачека 1935-1941. године
Political cooperation between Dragoljub Jovanović and Vlatko Maček in the period 1935-1941.

Горан Николић
Потискивање сазнања о ванредном стању у Пиротском округу после Српско-бугарског рата 1885. у светлу анализе ратних сећања Светозара Магдаленића
Suppression of knowledge about the state of emergency in the Pirot District after the Serbo-Bulgarian War of 1885 in the light of the analysis of the war memories of Svetozar Magdalenić

Миша Анђелковић
Пали борци села Чиниглаваца, Обреновца, Срећковца, Планинице и Милојковца и њихова спомен обележја
Fallen fighters from the villages of Činiglavci, Obrenovac, Srećkovac, Planinica and Milojkovac and their memorials

Бојана Дамњановић
Лужнички говор: употреба заменица што/ кво/ какво
The speech of Lužnica: the use of pronouns što/ kvo/ kakvo

Јелена Светозаревић
Промене падавина у побрђу горњег слива реке Нишаве (1961-2020)
Precipitation changes in the hills of the upper Nišava river basin (1961-2020)

Марија Марковић
Дејан Пљевљакушић
Оливера Паповић
Весна Станков Јовановић
Етнофармаколошка употреба чичка (Arctium lappa) у Пиротском округу
Ethnopharmacological use of burdock (Arctium lappa) in the Pirot County

Дејан Крстић
Идентитети становништва Пиротског округа
Identities of the population of Pirot district

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

Print Friendly, PDF & Email
Share