Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Визија

Библиотека је информациони центар локалне заједнице, референсна збирка, место за истраживачки рад, место за доживотно учење, креативно испољавање, место за сусретање људи, она пружа подршку учењу, бави се издавачком делатношћу, отворена је за различита искуства и информације и за реализацију нових идеја…

Мисија

Мисија Народне библиотеке Пирот садржана је у Ifla/Unesko Манифесту за јавне библиотеке (1994), где је јавна библиотека сагледана као „локална капија знања која пружа основне услове за учење током читавог живота, самостално доношење одлука и културни напредак појединаца и друштвених група… Јавна библиотека је локални центар информација који омогућава да све врсте знања и информација буду одмах на располагању кориснику… Услуге јавне библиотеке почивају на начелу равноправности приступа за све, без обзира на старосно доба, расу, пол, веру, националност, језик или друштвени положај…“.

Поштујући ова начела, Народна библиотека Пирот настоји да стално унапређује своју улогу посредника између књиге и информација и корисника кроз побољшање услова за рад, омогућавање приступа електронским изворима у библиотеци и ван ње (2010. године свим члановима Библиотеке обезбеђен је бесплатан приступ интернету) у циљу перманентног образовања, кроз промовисање културе читања од најмлађег узраста (година 2010. означила је повратак Читалачке значке), уз неговање завичајности и њених највећих уметничких вредности, између осталог и кроз издања Библиотеке.

Уз настојање да све ове сегменте рада задржимо, a уз употребу савремених информационих и технолошких достигнућа, Народна библиотека Пирот се труди да стално унапређује своје услуге, а све то у интересу својих суграђана. Усмереност на кориснике и задовољење њихових потреба кроз стално проширивање и богаћење услуга остаје суштина библиотечког посла.

Print Friendly, PDF & Email
Share