Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Матична служба Народне библиотеке Пирот своје матичне функције врши на територији Пиротског округа, у општинама Пирот, Бабушница, Бела Паланка и Димитровград. Свој основни циљ – развој и унапређење библиотечке делатности матична служба остварује вођењем регистра библиотека са подручја своје матичности, пружањем стручне помоћи, вршењем надзора над стручним радом библиотека, старањем о усавршавању библиотечког кадра, праћењем и проучавањем стања и потреба библиотека, као и предлагањем мера за унапређење библиотечке делатности. Сарађујући са библиотекама у Округу превасходно у области струке, матична служба стара се истовремено о примени и поштовању библиотечких стандарда и прописа.


Мрежу библиотека Пиротског округа чине: Народна библиотека Пирот као матична и три општинске библиотеке (Народна библиотека Бабушница, Народна библиотека „Вук Караџић“ – Бела Паланка и Народна библиотека „Детко Петров“ – Димитровград), библиотека општег типа у предузећу „Први мај“ и 14 библиотека у основним и средњим школама.

Рад матичне службе је аутоматизован у оквиру јединственог програма „Мрежа библиотека Србије“, који садржи исцрпне и актуелне податке о свим библиотекама и библиотечким радницима.

Матично одељење располаже фондом стручне литературе из библиотекарства и сродних области, који је намењен запосленима у Библиотеци и кандидатима који се приремају за полагање стручног испита из библиотечке делатности.

Важан сегмент рада матичне службе представљају стручна саветовања, научни скупови и семинари, као одличан начин да се колегама приближе новости из струке. Године 2005. Народна библиотека Пирот организовала је семинар посвећен основним принципима каталогизације монографских публикација и узајамној каталогизацији, са предавачем Светланом Јанчић, библиотекаром саветником, начелником Одељења за каталогизацију монографских публикација Народне библиотеке Србије. Семинар посвећен набавној политици, одржан октобра 2007. године у НБП, уверио нас је да о овом важном сегменту библиотечког пословања мислимо да много више знамо, него што стварно знамо. Семинар је водила мр Добрила Бегенишић, начелница Одељења селективне набавке у Народној библиотеци Србије. Предавању је претходила анализа матичне службе НБП о стању набавке јавних библиотека у Пиротском округу.

Семинар посвећен двема темама – Електронске публикације и промена културне парадигме и Маркетинг у институцијама културе, организован 10. јула 2009. године, био је намењен библиотекарима јавних библиотека, али и заинтересованим колегама из сродних установа. Предавачи су биле виши библиотекари Вука Јеремић и Цвета Костов из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.

Народна библиотека Пирот је први међународни стручни скуп организовала 11. септембра 2009. године – у Димитровграду. Једнодневни међународни стручни скуп о актуелним темама Библиотека у времену кризе и Деца у библиотеци: позитивна искуства окупио је четрдесетак библиотекара из Србије и Бугарске, а међу угледним излагачима биле су и две колегинице из софијске Столичне библиотеке.

Mеђународни стручни скуп Библиотеке без граница, одржан у Нишу 25. и 26. новембра 2010. године, резултат је сарадње три библиотеке: Народне библиотеке „Детко Петров“ из Димитровграда, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ из Ниша и Народне библиотеке Пирот.

На пословима матичне службе ангажован је Јован Динчић.

Контакт e-mail

Print Friendly, PDF & Email
Share