Branka Radičevića 10
  
  
Izveštaj o radu Narodne biblioteke Pirot
Program rada Narodne biblioteke PirotAnketa:

Da li posećujete književne večeri u organizaciji Biblioteke?

Pregledajte rezultate

Loading ... Loading ...
Arhiva:
Preporuka za čitanje:

Narodna biblioteka Pirot građu najčešće nabavlja putem kupovine i poklona. Kupovina se vrši kontinuirano tokom cele godine, i na beogradskom i pirotskom sajmu knjiga. Presudnu ulogu pri izboru novih naslova kojima ćemo obogatiti bibliotečki fond ima komisija za nabavku bibliotečke građe koja pomno prati izdavačku produkciju i zahteve i potrebe korisnika, rukovodeći se preporukama dva dokumenta – Stručnim upustvom o prijemu i distribuciji bibliotečke građe dobijene putem poklona i Smernicama za nabavku bibliotečke građe u narodnim bibliotekama. Šef nabavke je Dragana Blagojević. Na odeljenju obrade rade i Ninoslava Zlatanović i Slađana Igić.

Analiza nabavne politike NBP, kojom je obuhvaćen period od 1999. do 2009. godine, pokazuje da se nabavka ne realizuje u standardima predviđenom obimu. U analiziranom periodu od 11 godina knjižni fond Biblioteke uvećan je za 25865 knjiga ili tek 44,78% od standardima preporučenog obima, od čega je učešće kupovine, kao planiranog vida nabavke, iznosilo 33,95%.

Prinavljanje knjiga u Narodnoj biblioteci Pirot 1999-2009 godine:

Godina Kupovina Poklon Ukupno od standarda
Kupovine u nabavci Otkup MK Poklon Ukupno Poklona u nabavci
1999 900 47,34 521 480 1001 52,66 1901 36,20
2000 714 43,48 470 458 928 56,52 1642 31,27
2001 484 35,33 444 442 886 64,67 1370 26,09
2002 934 28,30 470 1896 2366 71,70 3300 62,85
2003 519 23,69 378 1294 1672 76,31 2191 41,73
2004 602 34,70 754 379 1133 65,30 1735 33,04
2005 665 24,42 509 1549 2058 75,58 2723 51,86
2006 851 41,70 360 830 1190 58,30 2041 38,87
2007 1189 38,07 940 994 1934 61,93 3123 59,48
2008 941 28,92 1646 667 2313 71,08 3254 61,98
2009 983 33,95 1162 440 1602 61,97 2585 49,29
Ukupno 8782 34,54 7654 9429 17602 61,97 25865 44,78

U 2010. godini usvojeni su novi standardi, još stroži, koji za javnu biblioteku u opštini koja ima preko 60000 stanovnika, preporučuju nabavku 7500 novih knjiga na godišnjem nivou. Uprkos znatno većim izdvajanjima iz opštinskog budžeta (u 2010. je za nabavku izdvojeno 700.000 dinara, 300.000 više nego u 2009. godini), NBP je svoj fond obogatila sa svega 2199 novih knjiga ili 29,32% od sadašnjim standardima preporučenog minimuma. Najveći broj knjiga je kupljeno – 1132, 510 su poklon izdavača, institucija i pojedinaca, dok je otkup Ministarstva bio znatno slabiji nego prethodnih godina – 557 knjiga.

Pored fizičkog kvaliteta knjiga insistira se uvek i na građi koja ima trajniju vrednost. Akcenat u nabavnoj politici Biblioteke je, uz beletristiku koja čini osnovu fonda i za kojom vlada najveće interesovanje, na literaturi za decu, uključujući tu i knjige za tinejdžere, stripove, CD, DVD i druge elektronske publikacije.

 

COBISS

Narodna biblioteka Pirot od februara 2007. uključena je u sistem uzajamne katalogizacije u Srbiji i korisnik je programske opreme COBISS. Svi poslovi na obradi i katalogizaciji knjiga (decimalna i predmetna klasifikacija, inventarisanje, ubacivanje podataka po međunarodnom standardu u bazu i izrada inventarskih knjiga) obavljaju se u programu COBISS. Pet bibliotečkih radnika ima licence za rad u COBISS-u. Biblioteka raspolaže sa dva pristupa sistemu čime je omogućen istovremeni rad dva katalogizatora na stručnoj obradi građe.

Jedan od prioriteta Biblioteke u 2011. godini biće početak rada pozajmice u COBISS-u. U Biblioteci je već implementirano testno okruženje aplikacije COBISS2/Pozajmica i kupljena je neophodna oprema, što će korisnicima dečjeg odeljenja učiniti dostupnim pretraživanje kako lokalne, tako i baza biblioteka u Srbiji i okruženju.

Kontakt e-mail

Print Friendly, PDF & Email
Share