Branka Radičevića 10
  
  

Izveštaj o radu Narodne biblioteke Pirot

Izveštaj o radu Narodne biblioteke Pirot

Anketa:

Da li posećujete književne večeri u organizaciji Biblioteke?

Pregledajte rezultate

Loading ... Loading ...
Arhiva:
Preporuka za čitanje:

Narodna biblioteka Pirot građu najčešće nabavlja putem kupovine i poklona. Kupovina se vrši kontinuirano tokom cele godine, i na beogradskom i pirotskom sajmu knjiga. Presudnu ulogu pri izboru novih naslova kojima ćemo obogatiti bibliotečki fond ima komisija za nabavku bibliotečke građe koja pomno prati izdavačku produkciju i zahteve i potrebe korisnika, rukovodeći se preporukama dva dokumenta – Stručnim upustvom o prijemu i distribuciji bibliotečke građe dobijene putem poklona i Smernicama za nabavku bibliotečke građe u narodnim bibliotekama. Šef nabavke je Dragana Blagojević. Na odeljenju obrade rade i Ninoslava Zlatanović i Slađana Igić.

Analiza nabavne politike NBP, kojom je obuhvaćen period od 1999. do 2009. godine, pokazuje da se nabavka ne realizuje u standardima predviđenom obimu. U analiziranom periodu od 11 godina knjižni fond Biblioteke uvećan je za 25865 knjiga ili tek 44,78% od standardima preporučenog obima, od čega je učešće kupovine, kao planiranog vida nabavke, iznosilo 33,95%.

Prinavljanje knjiga u Narodnoj biblioteci Pirot 1999-2009 godine:

GodinaKupovinaPoklonUkupnood standarda
Kupovine u nabavciOtkup MKPoklonUkupnoPoklona u nabavci
199990047,34521480100152,66190136,20
200071443,4847045892856,52164231,27
200148435,3344444288664,67137026,09
200293428,304701896236671,70330062,85
200351923,693781294167276,31219141,73
200460234,70754379113365,30173533,04
200566524,425091549205875,58272351,86
200685141,70360830119058,30204138,87
2007118938,07940994193461,93312359,48
200894128,921646667231371,08325461,98
200998333,951162440160261,97258549,29
Ukupno878234,54765494291760261,972586544,78

U 2010. godini usvojeni su novi standardi, još stroži, koji za javnu biblioteku u opštini koja ima preko 60000 stanovnika, preporučuju nabavku 7500 novih knjiga na godišnjem nivou. Uprkos znatno većim izdvajanjima iz opštinskog budžeta (u 2010. je za nabavku izdvojeno 700.000 dinara, 300.000 više nego u 2009. godini), NBP je svoj fond obogatila sa svega 2199 novih knjiga ili 29,32% od sadašnjim standardima preporučenog minimuma. Najveći broj knjiga je kupljeno – 1132, 510 su poklon izdavača, institucija i pojedinaca, dok je otkup Ministarstva bio znatno slabiji nego prethodnih godina – 557 knjiga.

Pored fizičkog kvaliteta knjiga insistira se uvek i na građi koja ima trajniju vrednost. Akcenat u nabavnoj politici Biblioteke je, uz beletristiku koja čini osnovu fonda i za kojom vlada najveće interesovanje, na literaturi za decu, uključujući tu i knjige za tinejdžere, stripove, CD, DVD i druge elektronske publikacije.

 

COBISS

Narodna biblioteka Pirot od februara 2007. uključena je u sistem uzajamne katalogizacije u Srbiji i korisnik je programske opreme COBISS. Svi poslovi na obradi i katalogizaciji knjiga (decimalna i predmetna klasifikacija, inventarisanje, ubacivanje podataka po međunarodnom standardu u bazu i izrada inventarskih knjiga) obavljaju se u programu COBISS. Pet bibliotečkih radnika ima licence za rad u COBISS-u. Biblioteka raspolaže sa dva pristupa sistemu čime je omogućen istovremeni rad dva katalogizatora na stručnoj obradi građe.

Jedan od prioriteta Biblioteke u 2011. godini biće početak rada pozajmice u COBISS-u. U Biblioteci je već implementirano testno okruženje aplikacije COBISS2/Pozajmica i kupljena je neophodna oprema, što će korisnicima dečjeg odeljenja učiniti dostupnim pretraživanje kako lokalne, tako i baza biblioteka u Srbiji i okruženju.

Kontakt e-mail

Print Friendly, PDF & Email
Share