Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Најстарија књига у фонду Библиотеке.

Тефтер нишавске митрополије пронађен је сасвим случајно 1955. године у магацину Отпада. Данас се чува у Народној библиотеци. Поводом стоте годишњице ослобођења Пирота од Турака, 1976. године објављено је фототипско издање ове рукописне књиге које је приредио др Илија Николић.

Тефтер нишавске митрополије је 2010. године био један од занимљивијих експоната на изложби Скривено благо библиотека.

Тефтер Нишавске митрополије садржи приходе и расходе које је црквена општина чинила за разне потребе у Пироту и оближњим селима. Бележење догађаја у Тефтеру почиње од 29. јула 1834, а завршава се 1. јануара 1872. године. Тефтер су водили писменији грађани у својству црквених епитропа, од којих га је најдуже водио Петар Николић.

Крајем сваке године, епитропи, који су у току године водили послове, предавали су, јавно, пред народом, његовим представницима и митрополитом, рачуне новоизабраним епитропима о материјалном пословању цркве. За нове епитропе бирани су угледни грађани из редова чорбаџија, трговаца и занатлија.

Међу записаним подацима налазе се: зидање пазарске и тијабарске цркве, имена црквених епитропа, владика, иконописаца, набавка црквених предмета, дарови пиротских грађана цркви, везе пиротске цркве са манастирима Дечани, Хиландар…

Тефтер је написан црним мастилом на плавој, дебљој хартији, углавном у једном ступцу на свакој страни. Дат је у форми рукописне књиге на 165 нумерисаних страна, величине 35 х 21 цм, са кожним корицама, на чијим се спољним странама налазе добро утиснути и прилично очувани орнаменти. Писан је црквенословенском азбуком, с јаким примесама грчког језика, а понегде се јављају грчки записи. Језик је локални пиротски, са много турцизама, старословенских и грчких речи.“

Дигиталну копију Тефтера можете погледати овде.

Print Friendly, PDF & Email
Share