Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Народна библиотека Пирот грађу најчешће набавља путем куповине и поклона. Куповина се врши континуирано током целе године, и на београдском и пиротском сајму књига. Пресудну улогу при избору нових наслова којима ћемо обогатити библиотечки фонд има комисија за набавку библиотечке грађе која помно прати издавачку продукцију и захтеве и потребе корисника, руководећи се препорукама два документа – Стручним упуством о пријему и дистрибуцији библиотечке грађе добијене путем поклона и Смерницама за набавку библиотечке грађе у народним библиотекама. Шеф набавке је Драгана Благојевић. На одељењу обраде раде и Нинослава Златановић и Слађана Игић.

Анализа набавне политике НБП, којом је обухваћен период од 1999. до 2009. године, показује да се набавка не реализује у стандардима предвиђеном обиму. У анализираном периоду од 11 година књижни фонд Библиотеке увећан је за 25865 књига или тек 44,78% од стандардима препорученог обима, од чега је учешће куповине, као планираног вида набавке, износило 33,95%.

Принављање књига у Народној библиотеци Пирот 1999-2009 године:

Година Куповина Поклон Укупно од стандарда
Куповине у набавци Откуп МК Поклон Укупно Поклона у набавци
1999 900 47,34 521 480 1001 52,66 1901 36,20
2000 714 43,48 470 458 928 56,52 1642 31,27
2001 484 35,33 444 442 886 64,67 1370 26,09
2002 934 28,30 470 1896 2366 71,70 3300 62,85
2003 519 23,69 378 1294 1672 76,31 2191 41,73
2004 602 34,70 754 379 1133 65,30 1735 33,04
2005 665 24,42 509 1549 2058 75,58 2723 51,86
2006 851 41,70 360 830 1190 58,30 2041 38,87
2007 1189 38,07 940 994 1934 61,93 3123 59,48
2008 941 28,92 1646 667 2313 71,08 3254 61,98
2009 983 33,95 1162 440 1602 61,97 2585 49,29
Укупно 8782 34,54 7654 9429 17602 61,97 25865 44,78

У 2010. години усвојени су нови стандарди, још строжи, који за јавну библиотеку у општини која има преко 60000 становника, препоручују набавку 7500 нових књига на годишњем нивоу. Упркос знатно већим издвајањима из општинског буџета (у 2010. је за набавку издвојено 700.000 динара, 300.000 више него у 2009. години), НБП је свој фонд обогатила са свега 2199 нових књига или 29,32% од садашњим стандардима препорученог минимума. Највећи број књига је купљено – 1132, 510 су поклон издавача, институција и појединаца, док је откуп Министарства био знатно слабији него претходних година – 557 књига.

Поред физичког квалитета књига инсистира се увек и на грађи која има трајнију вредност. Акценат у набавној политици Библиотеке је, уз белетристику која чини основу фонда и за којом влада највеће интересовање, на литератури за децу, укључујући ту и књиге за тинејџере, стрипове, CD, DVD и друге електронске публикације.

 

COBISS

Народна библиотека Пирот од фебруара 2007. укључена је у систем узајамне каталогизације у Србији и корисник је програмске опреме COBISS. Сви послови на обради и каталогизацији књига (децимална и предметна класификација, инвентарисање, убацивање података по међународном стандарду у базу и израда инвентарских књига) обављају се у програму COBISS. Пет библиотечких радника има лиценце за рад у COBISS-у. Библиотека располаже са два приступа систему чиме је омогућен истовремени рад два каталогизатора на стручној обради грађе.

Један од приоритета Библиотеке у 2011. години биће почетак рада позајмице у COBISS-у. У Библиотеци је већ имплементирано тестно окружење апликације COBISS2/Позајмица и купљена је неопходна опрема, што ће корисницима дечјег одељења учинити доступним претраживање како локалне, тако и база библиотека у Србији и окружењу.

Контакт e-mail

Print Friendly, PDF & Email
Share