Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 46 (2021.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 46 (2021.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 46 (2021.) – full text

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

Милена Чавић
Јелена Граховац
Радмила Зец
Милош Стефановић
Елизабета Алексић
Прегледна анализа прве године пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2 у Србији и Пиротском округу
Overview of the first year of the SARS-CoV-2 pandemic in Serbia and the Pirot County

Јелица М. Илић
Грип или шпанска грозница у Буџаку на Старој планини – резултати истраживања смртности 1918-1919. године у селима Јаловик Извор и Шести Габар
Influenca or Spanish flu in Budžak on Stara Planina Mountain – Mortality research results 1918-1919. in the villages of Jalovik Izvor and Šesti Gabar

Оливера Паповић
Дејан Пљевљакушић
Марија Марковић
Етнофармаколошка употреба биљака из фамилије Geraniaceae у Пиротском округу
Ethnopharmacological application the plants from family Geraniaceae in the Pirot County

Давор Лазаревић
Хапшење и процесуирање партизанских сарадника из Пирота, Нишора и Градашнице 1944. године
Arrest and prosecution of partisan associates from Pirot, Nišor village and Gradašnica in 1944

Предраг М. Видановић
Први процеси Софијског војног теренског суда у граду Пироту са смртним пресудама
The first trials of Sofia Military Field Court in the city of Pirot with death sentences

Арсеније Тодоровић
Ентитети пољопривредне производње и културе исхране пиротског краја у часопису „Тежак“ од 1869. до 1941. године
Entities of agricultural production and food culture of the region of Pirot in the magazine „Težak“ from 1869 to 1941

Сеад Ибрић
Трагови исламске епиграфике у Пироту
Trace of islamic epigraphics in Pirot

Марија Марковић
Љубинко Ракоњац
Биљана Николић
Мешовита мезофилна брдска букова шума (Fagetum submontanum serbicum) на планини Видлич
Mixed mesophilic mountain beech forest (Fagetum submontanum serbicum) on the Vidlič Mountain

Горан Николић
О мењању и напуштању пиротског говора у другој половини ХХ и почетком XXI века
Changing and abandoning Pirot dialect in the second half of the 20th and the beginning of the 21st century

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

Print Friendly, PDF & Email
Share