Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Набавке мале вредности на које се закон не примењује (април 2024.)

Завршни рачун Народне библиотеке Пирот за 2023. годину

Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Пирот за 2023. годину (април 2024.)

Годишњи програм рада за 2024. годину (април 2024)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о службеним путовањима

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Народне библиотеке Пирот

Решење о давању сагласности са планом и програмом рада и фин. планом за 2024.

Решење о давању сагласности на измену плана и програма рада са фин. планом 23.10.2023.

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама

Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Пирот (август 2023)

Измена програма рада Народне библиотеке Пирот (јун 2023)

Финансијско управљање и контрола (март 2023.)

Измена програма рада Народне библиотеке Пирот (март 2023)

Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2022. годину са финансијским извештајем

Програм рада Народне библиотеке Пирот за 2023.

СТАТУТ – Народна библиотека Пирот

Информатор о раду Народне библиотеке Пирот

Print Friendly, PDF & Email
Share