Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Основна услуга Народне библиотеке Пирот јесте позајмица библиотечке грађе. Библиотека се, осим прикупљања, чувања и давања на коришћење књига, периодике и некњижне грађе, бави и популарисањем књиге и читања, информисањем, издавачком делатношћу, умножавањем и копирањем библиотечке грађе. Библиотечку грађу и услуге могу користити само чланови Библиотеке.

Print Friendly, PDF & Email
Share