Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

Наслов изложбе треба да укаже на следеће: На релацију уметничког истраживања од ликовне ка примењеној уметости (дизајну), односно да проблематизује и укаже на непостојање истинских, строгих граница између њих у савременом уметничком изразу.

Ова изложба је постављена као интервентна, мултимедијална, уметничка инсталација која се састоји из три сегмента: Први сегмент ове изложбе чини преко осамдесет дизајнерских радова који су презентовани у виду анимације путем видео бима. Други сегмент је дигитални колаж под називом Decubomania, док се трећи сегмент односи на видео инсталацију са уметничким стејтментима.

Овом приликом приказано је седамдесетак нових дезена док преостали део илуструје њихову могућу примену у индустријском и текстилном дизајну, различитих употребних предмета. Сви радови настали су из интересовања за постмодернистички орнаментализам, декорацију и мешавину историјских стилова модерне уметности.

Decubomania: је термин осмишљен да означи поступак реинвенције првобитне замисли суреалистичке методе приказивања и прављења колажа под називом Cubomania, румунског уметника Герасима Луке. Реч је о прављењу визуелних уметничких дела колажно, монтажном, дигиталном обрадом слике. Префикс (de) у називу Decubomania треба да укаже на деконструкцију првобитне замисли и на увођење декоративне шеме, правилне поделе равни на једнаке, орнаменталне делове (флоралне, зооморфне, антропоморфне апстрактне и сл.) уместо исецања слике на квадратиће, какав је случај у техници cubomania. Decubomania тиме представља постмодерни римејк cubomanie, њен је продужетак, траг новог читања, преиспитивања и презентовања у овом времену. На овом примеру различите супротстављене шеме, стилски кодови из историје уметности дозвољавају међусобне међуодносе, преображаје. Један од циљева ове технике је управо превазилажење и нарушавање строгих модернистичких правила или истраживање уметности.

Видео инсталација са текстуалним порукама понуђена је на начин на који се излаже уметничко дело и тако представља траг уметничког чина. Наизглед обичан (баналан) говор увећан је и јавно изложен без неког дубљег значења. Загонетне реченице, фразе, изреке из различтих извора (популарне културе, рок музике, књижевности, графити арта, итд.) настале су cat-up техником. Попут рекламних слогана, скривају мноштво могућих порука и потенцијалних значења. Уводећи у игру слободне асоцијације, рад тежи да оствари креативни дијалог, интеракцију са публиком. Изложени уметнички стејтменти су ангажоване природе, јер се баве положајем усамљене, отуђене индивидуе у данашњем развијеном, глобално, информатичком друштву. Величањем рок идола и исписивањем цитата из њихових песама, изјава, рад преиспитују лична осећања, трауме, сећања, различита емоционална стања, и указује на могућност доношења погрешних животних одлука.

Фотографије са изложбе можете погледати овде.

Print Friendly, PDF & Email
Share