Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 43 (2018.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 43 (2018.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 43 (2018.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Горан Николић
ПИРОТСКА ГИМНАЗИЈА И ПИРОТСКЕ ПРИЛИКЕ 1941-1944.
GRAMMAR SCHOOL AND THE ATMOSPHERE IN PIROT FROM 1941-1944.

Ali Rıza Özuygun
Сеад Ибрић

НЕКОЛИКО ДОКУМЕНАТА ИЗ ПИРОТА ЗА ВРЕМЕ OСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ

SEVERAL DOCUMENT FROM PIROT AT THE TIME OF TURKISH OTTOMAN RULE

Тијана Зебић
ПРИВАТНА ПОБОЖНОСТ И ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА:
ДАРОВИ ЖИВКА СВИЊАРА САБОРНОЈ ЦРКВИ У ПИРОТУ

PRIVATE PIETY AND VISUAL CULTURE:
BESTOWMENTS OF ZIVKO SVINJAR TO THE CONGREGATION CHURCH IN PIROT

Давор Лазаревић
ЕМИГРАНТСКИ ШТАФЕЛАЈ – РУСКИ СЛИКАРИ У ПИРОТУ

EMIGRANTS EASEL – RUSSIAN PAINTERS IN PIROT

Ана Кривокућа
Мирјана Бранковић Магић

НАСЛЕДНИ КАРЦИНОМ ДОЈКЕ И ЈАЈНИКА:
ГЕНЕТИЧКО ТЕСТИРАЊЕ У СРБИЈИ

HEREDITARY BREAST AND OVARIAN CANCER GENETICS:
GENETIC TESTING IN SERBIA

Весна Станков Јовановић
Андрија Шмелцеровић
Мирјана Смиљић
Марија Илић
Марија Марковић

ЕТНОФАРМАКОЛОШКА ПРИМЕНА КАНТАРИОНА
У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ

ETHNOPHARMACOLOGICAL APPLICATION OF ST. JOHN’S WORT
IN PIROT COUNTY

Марија Марковић
Љубинко Ракоњац
Биљана Николић
Александар Лучић
Горица Ђелић

ПОЖАРИШТE БУКОВЕ ШУМЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ВИСОКА СТЕНА
ПРВЕ ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ

BEECH FOREST AFFECTED BY FIRE AT LOCALITY VISOKA STENA
THE FIRST YEAR AFTER FIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN

Цветко Иванов
МИКРОТОПОНИМИЈА БУРЕЛА
MICROTOPONYMY OF BUREL

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share