Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 48 (2023.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 48 (2023.) – цео текст
PIROTSKI ZBOR
NIK, 48 (2023.) – full text

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

Љубинко Б. Ракоњац
Биљана М. Николић
Саша Еремија
Татјана Ћирковић-Митровић
Соња Брауновић
Дејан С. Пљевљакушић
Марија С. Марковић
Традиционална употреба дивље крушке у Пиротском округу
Traditional use of wild pear in the Pirot District

Миле Пенков
Утврђено место Смилис (Σμήλης) Јована Кинама – хипотезе
о положају и имену сабирног центра византијске војске
The Established Location of Smilis (Σμήλης) by John Kinnamos –
hypotheses regarding the Position and Name of the Gathering
Centre of the Byzantine Army

Горан Николић
Идеолошко-политичка употреба споменика
на примеру Ћелташа код Пирота
Ideological-political use of monuments – the example
of Ćeltaš near Pirot

Миша Анђелковић
Споменичко наслеђе димитровградског краја из
Другог светског рата и периода Информбироа
Heritage of monuments from the Second World War
and the Informbiro period in the Dimitrovgrad regio
n

Дејан Крстић
Идентитети становништва Књажевачког Буџака
Identities the Population In Knjaževac Budžak

Биљана М. Николић
Марија С. Марковић
Дејан С. Пљевљакушић
Љубинко Б. Ракоњац
Весна П. Станков Јовановић
Традиционална употреба кичице (Centaurium erythraeа)
у Пиротском округу
Traditional use of common centaury (Centaurium erythraea)
in the Pirot Distri
ct

Марија С. Марковић
Дејан С. Пљевљакушић
Анђела С. Панчић
Љубинко Б. Ракоњац
Биљана М. Николић
Весна П. Станков Јовановић
Етноботаничка употреба биљака
из рода Galium у Пиротском округу
Ethnobotanical use of plants from the genus Galium
in the Pirot Distr
ict

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА
INSTRUCT
IONS FOR WRITING PAPERS

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

Print Friendly, PDF & Email
Share