Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 45 (2020.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 45 (2020.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 45 (2020.) – full text

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

Марија Марковић
Дејан Пљевљакушић
Биљана Николић
Љубинко Ракоњац

Употреба дивље руже (Rosa canina L.) у етномедицини
Пиротског округа

Application of dog rose (Rosa canina L.) in ethnomedicine
of the Pirot County

Бранко Миладиновић
О минерализованој води у Горњем Стрижевцу
код Бабушнице

About mineralized water in Gornji Striževac
near Babušnica

Давор Лазаревић
Параметри морталитета становништва пиротске вароши
од 1879. до 1889. године

Parameters of Pirot inhabitants mortality
as from 1879. to 1889.

Драгана Фрфулановић Шомођи
Милена Савић
Предраг Ђорђевић
Пиротски ћилим као визуeлни симбол у
савременом модном дизајну

Pirot kilim as a visual symbol in the modern fashion design

Љубинко Ракоњац
Биљана Николић
Марија Марковић
Татјана Раткнић
Александар Лучић
Пожариштe букове шуме на локалитету Висока стена
друге године после пожара на планини Видлич

Burnt down beech wood area at the location of Visoka Stena
second year after the fire on Vidlič mountain

Дејан Крстић
Покушаји оживљавања торлачког идентитета
у пиротском крају 90-их година XX века

Attempts at reviving the Torlak identity in
the Pirot region during the 90‘s of the 20th century

Горан Николић
Збирка Илије Николића и зборник грађе
Пирот и срез нишавски

Ilija Nikolić’s collection and collection of materials
Pirot and Nišava district

Елена Васић Петровић
Презентација Пиротске тврђаве модерним технологијама
и формирање изложбених поставки у Горњем граду

Presentation of Pirot Fortress with modern technologies
and establishment of exhibitions in the Upper Town

Зоран Џунић
Via Militaris поново на својој траси – oвог пута у
виртуелном облику

Again on its route – Via Militaris, this time in the virtual form

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

Print Friendly, PDF & Email
Share