Branka Radičevića 10
  
  
Izveštaj o radu Narodne biblioteke Pirot
Program rada Narodne biblioteke PirotAnketa:

Da li posećujete književne večeri u organizaciji Biblioteke?

Pregledajte rezultate

Loading ... Loading ...
Arhiva:
Preporuka za čitanje:

Matična služba Narodne biblioteke Pirot svoje matične funkcije vrši na teritoriji Pirotskog okruga, u opštinama Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Svoj osnovni cilj – razvoj i unapređenje bibliotečke delatnosti matična služba ostvaruje vođenjem registra biblioteka sa područja svoje matičnosti, pružanjem stručne pomoći, vršenjem nadzora nad stručnim radom biblioteka, staranjem o usavršavanju bibliotečkog kadra, praćenjem i proučavanjem stanja i potreba biblioteka, kao i predlaganjem mera za unapređenje bibliotečke delatnosti. Sarađujući sa bibliotekama u Okrugu prevashodno u oblasti struke, matična služba stara se istovremeno o primeni i poštovanju bibliotečkih standarda i propisa.


Mrežu biblioteka Pirotskog okruga čine: Narodna biblioteka Pirot kao matična i tri opštinske biblioteke (Narodna biblioteka Babušnica, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ – Bela Palanka i Narodna biblioteka „Detko Petrov“ – Dimitrovgrad), biblioteka opšteg tipa u preduzeću „Prvi maj“ i 14 biblioteka u osnovnim i srednjim školama.

Rad matične službe je automatizovan u okviru jedinstvenog programa „Mreža biblioteka Srbije“, koji sadrži iscrpne i aktuelne podatke o svim bibliotekama i bibliotečkim radnicima.

Matično odeljenje raspolaže fondom stručne literature iz bibliotekarstva i srodnih oblasti, koji je namenjen zaposlenima u Biblioteci i kandidatima koji se priremaju za polaganje stručnog ispita iz bibliotečke delatnosti.

Važan segment rada matične službe predstavljaju stručna savetovanja, naučni skupovi i seminari, kao odličan način da se kolegama približe novosti iz struke. Godine 2005. Narodna biblioteka Pirot organizovala je seminar posvećen osnovnim principima katalogizacije monografskih publikacija i uzajamnoj katalogizaciji, sa predavačem Svetlanom Jančić, bibliotekarom savetnikom, načelnikom Odeljenja za katalogizaciju monografskih publikacija Narodne biblioteke Srbije. Seminar posvećen nabavnoj politici, održan oktobra 2007. godine u NBP, uverio nas je da o ovom važnom segmentu bibliotečkog poslovanja mislimo da mnogo više znamo, nego što stvarno znamo. Seminar je vodila mr Dobrila Begenišić, načelnica Odeljenja selektivne nabavke u Narodnoj biblioteci Srbije. Predavanju je prethodila analiza matične službe NBP o stanju nabavke javnih biblioteka u Pirotskom okrugu.

Seminar posvećen dvema temama – Elektronske publikacije i promena kulturne paradigme i Marketing u institucijama kulture, organizovan 10. jula 2009. godine, bio je namenjen bibliotekarima javnih biblioteka, ali i zainteresovanim kolegama iz srodnih ustanova. Predavači su bile viši bibliotekari Vuka Jeremić i Cveta Kostov iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Narodna biblioteka Pirot je prvi međunarodni stručni skup organizovala 11. septembra 2009. godine – u Dimitrovgradu. Jednodnevni međunarodni stručni skup o aktuelnim temama Biblioteka u vremenu krize i Deca u biblioteci: pozitivna iskustva okupio je četrdesetak bibliotekara iz Srbije i Bugarske, a među uglednim izlagačima bile su i dve koleginice iz sofijske Stolične biblioteke.

Međunarodni stručni skup Biblioteke bez granica, održan u Nišu 25. i 26. novembra 2010. godine, rezultat je saradnje tri biblioteke: Narodne biblioteke „Detko Petrov“ iz Dimitrovgrada, Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ iz Niša i Narodne biblioteke Pirot.

Na poslovima matične službe angažovan je Jovan Dinčić.

Kontakt e-mail

Print Friendly, PDF & Email
Share